POWRÓT
Znaczniki HTML
Edytor HTML
Struktura dokumentu HTML
Sekcja HEAD
Sekcja BODY
Wybór czcionki
Kolory
Wyrównanie
Wstawienie obrazka
Listy
Tabele
Odnośniki i połączenia
Podstawy
Zasady tworzenia
Podstawy
Zasady tworzenia
Wstęp
Rodzaje zmiennych
Wstawianie skryptów
Style CSS
korzystanie ze stylów CSS
Podstawy
 Sekcja BODY

  Sekcja <body>, jest najbardziej zaawansowaną częścią składową strony internetowej. To właśnie pomiędzy dwoma znacznikami <BODY> umieszczamy prawie wszystkie części składowe naszej strony.
Między znacznikami <body></body> umieszcza się właściwą treść dokumentu, którą stanowić może:
<Body>
  • Tekst
  • Grafika
  • Linie poziome
  • Linie numerowane
  • Listy wypunktowane
  • tabele

</Body>

  Bezpośrednio w znaczniku <BODY>definiujemy kolor tła(jeśli nie zostało to zdefioniowane w stylach), oraz standardowy dla strony wygląd textu.
  Tłem strony może być jakiś dowolny obrazek. Obraz ten nie musi być tak duży jak rozdzielczość wyświetlania naszej strony. Przeglądarka sama zapełni całość całość witryny wybranym przez nas tłem.
  Jeżeli chcemy jako tło naszej strony wstawić grafikę, zamiast BGCOLOR="...", wpisujemy: BACKGROUND="...". Pamiętajmy koniecznie o wpisaniu rozszerzenia pliku (np.gif lub .jpg), gdyż w przeciwnym wypadku plik nie zostanie wyświetlony!

Gdy chcemy określić kolor hiperłączy (linek) do nawiasu tego samego znacznika <BODY> dopisujemy:
LINK="..." (hiperłącze widoczne po załadowaniu strony)
ALINK="..."(aktywne hiperłącze)
VLINK="..."(odwiedzone hiperłącze)

  W sekcji body określić możemy strukturę całego dokumentu, tzn. wyrównanie do lewej, prawej czy też wyśrodkowanie ( marginesy). Do polecenia <BODY> dopisujemy wtedy:
<BODY LEFTMARGIN="..."> (wyrównanie do lewego marginesu)
<BODY RIGHTMARGIN="...">(wyrównanie do lewego marginesu)
<BODY TOPTMARGIN="..."> (wyrównanie do środka)

Znaczniki używane w sekcji BODY:
<hn  Nagłówek n stopnia </hn> n=1...6
<p   Paragraf   </p>
<br>  Złamanie,przejście do następnej linii  
<hr>   Linia horyzontalna  
<b   Tekst pogrubiony   </b>
<i   Tekst pochylony   </i>
<u   Tekst podkreślony  </u>
Podstawy pozycjonowania
Narzędzia do pozycjonowania
Pozycjonowanie stron www
XHTML - następca języka HTML
Czym są domeny internetowe
Webmaster.net
Republika.onet
Reporter
javascript.prv
javascript.reporter
helion
Aktualizacja 18.05.2005